Ban Giám Hiệu

 

   
 

 

   Hiệu trưởng

PGS.TS. Nguyễn Tất Toàn
Email:  toan.nguyentat@hcmuaf.edu.vn 

 

 Phó Hiệu trưởng

 

GVC. TS. Trần Đình Lý
Email: tdinhly@hcmuaf.edu.vn
Website: https://hcmuaf.edu.vn/tdinhly/  

   
 

 

 

 

 

    
   

 

Số lần xem trang: 99999


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến